เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤศจิกายน

22

2018

ร่วมตอบแบบสอบถามประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลศิลาแลง ของหน่วยงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ใช้บริการกับเทศบาลตำบลศิลาแลง

ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการ ร่วมตอบแบบสอบถามประเมินการรับ […]

กันยายน

26

2018

การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อประกอบการทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง

วันที่  26  กันยายน 2561  เทศบาลตำบลศิลาแลง ได้จัดโครงก […]