ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
467
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,044
ปีนี้
50,438
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
115,407
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97

ลำดับรายการวันที่
21มาตรา9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 2.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.14 พ.ย. 2564
22มาตรา9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 3.เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ4 พ.ย. 2564
23มาตรา9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 4.เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน -การจัดหาพัสดุ4 พ.ย. 2564
24มาตรา9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 4.เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน -การให้บริการประชาชน4 พ.ย. 2564
25มาตรา9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 4.เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน -การบริหารงานของหน่วยงาน(1)4 พ.ย. 2564
26มาตรา9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 4.เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน -การบริหารงานของหน่วยงาน(2)4 พ.ย. 2564
27มาตรา9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 4.เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน -การบริหารงบประมาณของหน่วยงาน(1)4 พ.ย. 2564
28มาตรา9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 4.เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน -การบริหารงานบุคคล4 พ.ย. 2564
29มาตรา9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 4.เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน -การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน(1)4 พ.ย. 2564
30มาตรา9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 5.งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ4 พ.ย. 2564

|< << 12