ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
252
เดือนนี้
252
เดือนที่แล้ว
8,044
ปีนี้
50,690
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
115,659
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174

ลำดับรายการวันที่
1แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256628 เม.ย. 2566
2ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 430 ก.ย. 2565
3ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่330 ก.ย. 2565
4แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน กระทรวงมหาดไทย30 ก.ย. 2565
5ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 31 ก.ค. 2565
6ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่21 ก.ค. 2565
7ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ และแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 131 มี.ค. 2565
8ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25654 ต.ค. 2564
9แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25654 ต.ค. 2564
10 แผนการจัดหาพัสดุและแบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 230 มิ.ย. 2564
11แผนการจัดหาพัสดุและแบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 131 มี.ค. 2564
12แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25641 ต.ค. 2563
13แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25641 ต.ค. 2563
14แผนการจัดหาพัสดุและแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่330 ก.ย. 2563
15แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256312 พ.ค. 2563
16แผนการแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง.แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25638 ม.ค. 2563
17แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256331 ต.ค. 2562
18แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256231 ต.ค. 2562
19แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256231 ต.ค. 2561

1