ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
142
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
3,932
เดือนที่แล้ว
5,023
ปีนี้
34,700
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
99,669
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91

ลำดับรายการวันที่
1เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการ26 ม.ค. 2565
2แผนการจัดการเรียนรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลศิลาแลง ประจำปี 2564-256617 ธ.ค. 2564
3สื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาล27 ก.ค. 2564
4ประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดอบรม หลักสูตร เรียนออนไลน์ ช่วง เดือน สิงหาคม - กันยายน 25645 ก.ค. 2564
5การประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลศิลาแลงผ่านระบบสารสนเทศ(Google Meet)9 มิ.ย. 2564
6การประชุมซักซ้อมการประเมินLPAผ่านระบบ วิดีโอ Live ของ Line9 มิ.ย. 2564
7การประชุมในระบบ Google Meet เพื่อซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 25648 มิ.ย. 2564
8ป่าชุมชนศิลาแลง7 พ.ค. 2564
9แผ่นพับการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล22 เม.ย. 2564
10แผนการจัดการเรียนรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลศิลาแลง20 เม.ย. 2564
11คู่มือสมรรถนะหลัก 20 เม.ย. 2564
12หลักการและเหตุผลการกำหนดสมรรถนะหลักของเทศบาลตำบลศิลาแลง20 เม.ย. 2564
13การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/25645 มี.ค. 2564
14การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/256425 ม.ค. 2564
15รายงานการจัดการความรู้ (KM-Knowledge Manegment)7 ต.ค. 2563

1