ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
252
เดือนนี้
252
เดือนที่แล้ว
8,044
ปีนี้
50,690
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
115,659
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (มาตรการการยืมทรัพย์สินทางราชการ)29 เม.ย. 2566
2คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ17 ธ.ค. 2564
3คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลศิลาแลง17 ธ.ค. 2564
4คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์25 พ.ย. 2564
5คู่มือปฏฺิบัติงานกระบวนการร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ22 พ.ย. 2564
6คู่มือสมรรถนะหลัก22 เม.ย. 2564
7คู่มือหลักการและเหตุผลในการกำหนดสมรรถนะของเทศบาลตำบลศิลาแลง22 เม.ย. 2564
8คู่มือการใช้งานระบบรายงานและติดตามระบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏฺิบัติงานการป้องกันการทุจริตของ อปท.19 เม.ย. 2564
9คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้านท้องถิ่น19 เม.ย. 2564
10คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ19 เม.ย. 2564
11คู่มือการเลื่อนระดับ19 เม.ย. 2564
12คู่มือแนวทางการยกระดับผลการประเมิน ไอทีเอ ประจำปี 6419 เม.ย. 2564
13คู่มือการประเมิน ITA 202117 ก.พ. 2564
14หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉ.1 14 ม.ค. 2564
15แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสายทั่วไป สายวิชาการ สายบริหาร 14 ม.ค. 2564
16หลักเกณฑ์การกำหนดวันเวลาการปฏิบัติราชการ14 ม.ค. 2564
17ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉ.214 ม.ค. 2564
18ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเงินเดือน14 ม.ค. 2564
19ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ฉ.214 ม.ค. 2564
20ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับตำแหน่ง14 ม.ค. 2564

1 2   >>  >|