ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
147
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
3,932
เดือนที่แล้ว
5,023
ปีนี้
34,700
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
99,669
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือสมรรถนหลัก28 เม.ย. 2566
2คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน28 เม.ย. 2566
3คู่มือสมรรถนะประจำสายงานผู้บริหาร28 เม.ย. 2566
4ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 256628 เม.ย. 2566
5รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 6425 เม.ย. 2565
6รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 256425 เม.ย. 2565
7ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256225 เม.ย. 2565
8ระเบียบว่าด้วยค่าศึกษาบุตร พ.ศ. 256220 เม.ย. 2565
9การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 64.pdf20 เม.ย. 2565
10ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ ฉ.4.pdf20 เม.ย. 2565
11การแต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น.pdf20 เม.ย. 2565
12การจัดเข้าสู่ตำแหน่งในระบบแท่ง20 เม.ย. 2565
13คู่มือการเลื่อนชำนาญการ20 เม.ย. 2565
14แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 25637 ต.ค. 2563
15การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล 29 พ.ค. 2563
16ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 เม.ย. 2563
17ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง13 พ.ค. 2562
18หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล1 เม.ย. 2560

1