ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
121
เดือนนี้
2,352
เดือนที่แล้ว
2,655
ปีนี้
7,505
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
72,474
ไอพี ของคุณ
44.200.168.16

ลำดับรายการวันที่
1แผนการประเมินความเสีี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256615 พ.ย. 2565
2แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566-257028 ต.ค. 2565
3แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 256528 เม.ย. 2565
4คู่มือปฏิบัติงานในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ17 ธ.ค. 2564
5รายงานการนำแผนการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ รอบ 12 เดือน ประจำปี 256320 เม.ย. 2564
6สรุปโครงการ/กิจกรรม/มาตรการในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีพ.ศ. 256414 ม.ค. 2564
7แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีพ.ศ. 256414 ม.ค. 2564
8แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 25639 ต.ค. 2563
9แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 25655 ก.พ. 2563

1