ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
90
เดือนนี้
1,390
เดือนที่แล้ว
4,071
ปีนี้
17,360
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
82,329
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง คำสั่งจัดจั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแนวทางการเผยแพร่และคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร1 มิ.ย. 2566
2ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี 2566 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 256611 เม.ย. 2566
3คำสั่งเทศบาลตำบลศิลาแลง ที่ 34/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน22 ก.พ. 2566
4ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมประจำปี 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 256526 ต.ค. 2565
5ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง ผลการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลศิลาแลง ประจำปีงบประมาณ 256430 มี.ค. 2565
6ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 25651 มี.ค. 2565
7ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.256528 ม.ค. 2565
8ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมประจำปี 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 25648 พ.ย. 2564
9ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง ผลการพิจารณาการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง29 ต.ค. 2564
10ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง รายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256428 ต.ค. 2564
11ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 (ครั้งที่2)31 ส.ค. 2564
12ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลศิลาแลง ประจำปี 256531 ส.ค. 2564
13คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี30 ส.ค. 2564
14ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกายประจำตำบลศิลาแลง6 ก.ค. 2564
15ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครควบคุมและฝึกซ้อมกีฬาประจำตำบลศิลาแลง6 ก.ค. 2564
16คำสั่งเเต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง7 มิ.ย. 2564
17คำสั่งเทศบาลตำบลศิลาแลง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลศิลาแลง21 พ.ค. 2564
18ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน เรื่อง ผลการนับคะเเนน2 เม.ย. 2564
19ประกาศขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด15 ก.พ. 2564
20ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 25634 ธ.ค. 2563

1 2   >>  >|