ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
467
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,044
ปีนี้
50,438
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
115,407
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97

ลำดับรายการวันที่
1หนังสือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต2 พ.ย. 2564
2คู่มือสำหรับประชาชน (การขออนุญาต)ก่อสร้าง1 ก.ค. 2564
3คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคาร1 ก.ค. 2564
4คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร1 ก.ค. 2564
5คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 321 ก.ค. 2564
6คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 221 ก.ค. 2564
7คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 331 ก.ค. 2564
8คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน1 ก.ค. 2564
9คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดิน1 ก.ค. 2564
10ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย22 เม.ย. 2564
11แผนภูมิขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง22 เม.ย. 2564
12คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์22 เม.ย. 2564
13คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ20 เม.ย. 2564
14คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์13 ม.ค. 2564

1