ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
252
เดือนนี้
252
เดือนที่แล้ว
8,044
ปีนี้
50,690
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
115,659
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174

ลำดับรายการวันที่
1พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้จบหลักสูตรตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุดอกคูนศิลาแลง) ประจำปีงบประมาณ 256620 ก.ค. 2566
2กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุดอกคูนศิลาแลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256622 มิ.ย. 2566
3วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลศิลาแลงได้ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุดอกคูนศิลาแลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้าด้วยห่วงถุงเท้าผ้า ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน15 มิ.ย. 2566
4โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุดอกคูนศิลาแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 8 มิ.ย. 2566
5รายชื่อผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีนาคม 256515 มี.ค. 2565
6รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ก.พ.6511 ก.พ. 2565
7รายชื่อผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มกราคม 256517 ม.ค. 2565
8รายชื่อผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ธันวาคม 256420 ธ.ค. 2564
9โครงการนวัตกรรมกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ16 พ.ย. 2564
10รายชื่อผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กันยายน 256421 ก.ย. 2564
11การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ23 ส.ค. 2564
12 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและการศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลศิลาแลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ เสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 256323 ส.ค. 2564
13รายชื่อผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สิงหาคม 256416 ส.ค. 2564
14กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารเครือข่ายจัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อรองรับสังคมสูงวัย13 ส.ค. 2564
15รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ก.ค. 6412 ก.ค. 2564
16รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มิ.ย.6423 มิ.ย. 2564
17รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ค.256411 พ.ค. 2564
18รายชื่อผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เม.ย.256419 เม.ย. 2564
19รายชื่อผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีนาคม 256416 มี.ค. 2564
20รายชื่อผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพ ก.พ.6415 ก.พ. 2564

1 2   >>  >|