ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
90
เดือนนี้
1,390
เดือนที่แล้ว
4,071
ปีนี้
17,360
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
82,329
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47

ลำดับรายการวันที่
1นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลศิลาแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256610 เม.ย. 2566
2แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุข ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรที่่มีต่อองค์กร ปี พ.ศ. 256417 ธ.ค. 2564
3รายงานการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256425 พ.ย. 2564
4คำสั่งการมอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้ผอ.กองการปฏิบัติราชการ8 ก.ค. 2564
5คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง8 ก.ค. 2564
6คำสั่งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หรือผู้อำนวยการกอง8 ก.ค. 2564
7คำสั่งการมอบอำนาจให้รองนายกฯปฏิบัติราชการแทนนายกฯ (พ.ศ.2562)8 ก.ค. 2564
8คำสั่งการมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติราชการแทนนายกฯเกี่ยวกับการควบคุมวันลาและการลงเวลาปฏิบัติราชการ8 ก.ค. 2564
9รายงานผลการมอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้ผอ.กองคลังปฏิบัติราชการแทนประจำปี 25638 ก.ค. 2564
10รายงานผลการปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีของรองนายกเทศมนตรี ประจำปี 25638 ก.ค. 2564
11สรุปการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปี 25625 พ.ค. 2564
12รายงานการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคคล ประจำปี 25635 พ.ค. 2564
13นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลศิลาแลง26 เม.ย. 2564
14แผนเส้นทางความก้าวหน้า26 เม.ย. 2564
15ประกาศการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน26 เม.ย. 2564
16ประกาศการคัดเลือกและการสรรหาของเทศบาลตำบลศิลาแลง26 เม.ย. 2564
17ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลศิลาแลง26 เม.ย. 2564
18หลักการการกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ26 เม.ย. 2564
19หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง26 เม.ย. 2564
20แนวทางและเอกสารการเบิกค่าเช่าบ้าน26 เม.ย. 2564

1 2   >>  >|