ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
467
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,044
ปีนี้
50,438
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
115,407
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97

ลำดับรายการวันที่
1มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งที่ 10/256630 ต.ค. 2566
2ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.256514 ก.ย. 2566
3นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลศิลาแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256610 เม.ย. 2566
4แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุข ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรที่่มีต่อองค์กร ปี พ.ศ. 256417 ธ.ค. 2564
5รายงานการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256425 พ.ย. 2564
6คำสั่งการมอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้ผอ.กองการปฏิบัติราชการ8 ก.ค. 2564
7คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง8 ก.ค. 2564
8คำสั่งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หรือผู้อำนวยการกอง8 ก.ค. 2564
9คำสั่งการมอบอำนาจให้รองนายกฯปฏิบัติราชการแทนนายกฯ (พ.ศ.2562)8 ก.ค. 2564
10คำสั่งการมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติราชการแทนนายกฯเกี่ยวกับการควบคุมวันลาและการลงเวลาปฏิบัติราชการ8 ก.ค. 2564
11รายงานผลการมอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้ผอ.กองคลังปฏิบัติราชการแทนประจำปี 25638 ก.ค. 2564
12รายงานผลการปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีของรองนายกเทศมนตรี ประจำปี 25638 ก.ค. 2564
13สรุปการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปี 25625 พ.ค. 2564
14รายงานการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคคล ประจำปี 25635 พ.ค. 2564
15นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลศิลาแลง26 เม.ย. 2564
16แผนเส้นทางความก้าวหน้า26 เม.ย. 2564
17ประกาศการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน26 เม.ย. 2564
18ประกาศการคัดเลือกและการสรรหาของเทศบาลตำบลศิลาแลง26 เม.ย. 2564
19ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลศิลาแลง26 เม.ย. 2564
20หลักการการกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ26 เม.ย. 2564

1 2   >>  >|