ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
467
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,044
ปีนี้
50,438
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
115,407
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97

ลำดับรายการวันที่
1รางวัลชนะเลิศ ประเภท องค์กรที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ในชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ ดีเด่น ประจำปี 256626 ต.ค. 2566
2รางวัลชนะเลิศ การประกวดขบวนแห่กระทงงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ปี พ.ศ.253919 พ.ค. 2564
3รางวัล "องค์กรชุมชนดีเด่น" ปี พ.ศ.254119 พ.ค. 2564
4รางวัลรองชนะเลิศ ศุนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 5 ประจำปี 254119 พ.ค. 2564
5รางวัลประเภท ชุมชน ที่สมควรได้รับการยกย่อง ในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ รางวัลลูกโลกสีเขียว ปี พ.ศ.254319 พ.ค. 2564
6รางวัลชนะเลิศ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.254319 พ.ค. 2564
7รางวัลประเภท ชุมชน ที่สมควรได้รับการยกย่อง ในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ รางวัลลูกโลกสีเขียว ปี พ.ศ.254319 พ.ค. 2564
8พันตำราจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบเป็นรางวัลที่ 2 ประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาแลง19 พ.ค. 2564
9กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง จ.น่าน ได้รับ19 พ.ค. 2564
10รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 8 ในผลงาน 19 พ.ค. 2564
11รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ประจำปี 254919 พ.ค. 2564
12คณะกรรมการการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้รับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ปี 255219 พ.ค. 2564

1