ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
140
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
3,932
เดือนที่แล้ว
5,023
ปีนี้
34,700
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
99,669
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการบริหารราชการและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของผู้บริหาร25 พ.ย. 2564
2มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล15 ก.ค. 2564
3คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต27 เม.ย. 2564
4แนวทางในการกำหนดตั้วขี้้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี 256427 เม.ย. 2564
5ประกาศมาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงาน27 เม.ย. 2564
6ช่องทางแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน27 เม.ย. 2564
7มาตการการจัดซื้อจัดจ้าง27 เม.ย. 2564
8มาตการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ27 เม.ย. 2564
9มาตราการป้องกันและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน27 เม.ย. 2564
10มาตรการป้องกันการรับสินบน27 เม.ย. 2564
11เจตจำนงการป้องกันการทุจริตของผู้บริหาร27 เม.ย. 2564
12มาตราการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ27 เม.ย. 2564
13ประกาศมาตรการแนวทางให้เป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส26 เม.ย. 2564
14มาตรการการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน19 เม.ย. 2564
15รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25638 เม.ย. 2564
16แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใส9 ต.ค. 2563
17คำสั่งการจัดตั้งศูนย์บริหารรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์20 ธ.ค. 2561
18คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์31 ต.ค. 2560

1