ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
467
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,044
ปีนี้
50,438
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
115,407
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97

1
ถวายเทียนวันพรรษา ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลศิลาแลง นำโดย นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบล ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมถวายเทียนวันพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดต่างๆ ในเขตเทศบาล จำนวน 4 วัด

12 กรกฎาคม 2565

ประเพณีเลี้ยงผีสบน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลศิลาแลงได้ดำเนินโครงการประเพณีเลี้ยงผีสบน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไปและโรงเรียนในพื้นที่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกใน การรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

23 มิถุนายน 2565

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลศิลาแลงโดย นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลศิลาแลง จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมประเพณีการถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลศิลาแลงโดย นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลศิลาแลง จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมประเพณีการถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดในเขตตำบลศิลาแลง จำนวน 4 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป และเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

05 สิงหาคม 2564

ประเพณีท้องถิ่น การเลี้ยงผีสบน้ำ ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศิลาแลงร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลศิลาแลง สมาชิกสภาเทศบาล ประธานผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน และองค์กรเหมืองฝายตำบลศิลาแลง ได้จัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น การเลี้ยงผีสบน้ำ ประจำปี 2564 ณ ลำน้ำกูน บ้านฝาย หมู่ที่ 7 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นประเพณีที่ประชาชนตำบลศิลาแลง กระทำสืบเนื่องกันมาทุกปี จะทำในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม เพื่อเป็นการเซ่นไหว้แม่ธรณี ในกรณีที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
22 มิถุนายน 2564

งานประเพณีเเละวัฒนธรรมท้องถิ่น,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
25 พฤษภาคม 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (5 รายการ)