ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
140
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
3,932
เดือนที่แล้ว
5,023
ปีนี้
34,700
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
99,669
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91

1
วันที่ 14 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลศิลาแลงได้ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดบ้านดอนไชย ตามโครงการฝึกอบรมด้าคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรสำหรับพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
15 กันยายน 2566

รางวัลผลงานดีเด่นการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวปี 2566,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลศิลาแลง นำโดยนายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลงและนายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง เข้ารับรางวัลผลงานดีเด่นการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวปี 2566 ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพระยะยาว (LTC) ดีเด่น ระดับจังหวัด ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

07 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลศิลาแลงได้ร่วมทำบุญตักบาตรกับชาวบ้านศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลศิลาแลงได้ร่วมทำบุญตักบาตรกับชาวบ้านศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลศิลาแลง เนื่องในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 (วันพระ)

25 สิงหาคม 2566

เทศบาลตำบลศิลาแลงร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำประปาโดยใช้ระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์) ณ อบต.เสริมขวาอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปาง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 25 สิงหาคม2566
เทศบาลตำบลศิลาแลง นำโดย ท่านนายก สหพล หาญยุทธ พร้อมทีมบริหาร , เจ้าหน้าที่กองช่าง ,สมาชิกสภาเทศบาล และ ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง8หมู่บ้าน ร่วมศึกษา ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำประปาโดยใช้ระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์) ณ อบต.เสริมขวาอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปาง เพื่อนำมาปรับใช้และแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาในตำบลศิลาแลงต่อไปในอนาคต

25 สิงหาคม 2566

เรื่อง โครงการควบคุมป้องกันโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันควบคุมโรคประจำหมู่บ้าน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลศิลาแลงจัดโครงการควบคุมป้องกันโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ ปี พ.ศ. 2566
โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันควบคุมโรคประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรคประจำหมู่บ้าน เพื่อป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ตำบลศิลาแลง

24 สิงหาคม 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ 3 -5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ 3 -5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 43 คน ณ สถานที่ปฏิบัติธรรมพุทธสถานลานปฏิบัติธรรม บ้านเมตตาธรรม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมีนางสาววนัชพร อนุจร ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางภัณฑิลา ธนันท์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

23 สิงหาคม 2566

การบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดน่านกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปัว เทศบาลตำบลศิลาแลง ได้ดำเนินการกิจกรรมการเก็บรวบรวมขยะอันตราย และได้ดำเนินการเก็บขนจัดส่งขยะอันตรายให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อลูกค้า ธกส.น่าน วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เพื่อนำไปกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะอันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชน

18 สิงหาคม 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง ดำเนินกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง ดำเนินกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2566 โดยมีนายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศมนตรีตำบลศิลาแลง และคณะผู้บริหารเข้าร่วม

18 สิงหาคม 2566

กิจกรรมถวายเทียนเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลศิลาแลง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชมรมผู้สูงอายุตำบลศิลาแลง ได้ร่วมกันถวายเทียนเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดในเขตตำบลศิลาแลง จำนวน 4 วัด เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ของท้องถิ่นให้คงสืบต่อไป

27 กรกฎาคม 2566

ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควันและสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 24 กรกฎาคม 66 เวลา 15.00 น. ทต.ศิลาแลง รพสต.ศิลาแลง ลงพื้นที่บ้านดอนไชยหมู่3 ตำนวน 2หลังเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควันและสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำรอบบ้านพักอาศัยผู้ป่วย

25 กรกฎาคม 2566

พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้จบหลักสูตรตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุดอกคูนศิลาแลง) ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลศิลาแลงได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้จบหลักสูตรตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุดอกคูนศิลาแลง) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 50 คน โดยนายธีระวุฒิ อนุจร ปลัดอำเภอปัว (ตัวแทนนายอำเภอปัว) เป็นประธานมอบวุฒิบัตร

20 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุดอกคูนศิลาแลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลศิลาแลงได้ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุดอกคูนศิลาแลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้าด้วยห่วงถุงเท้าผ้า ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

22 มิถุนายน 2566

กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุดอกคูนศิลาแลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลศิลาแลงได้ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุดอกคูนศิลาแลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้หลักสูตรการฟ้อนแห่ และการรำวงย้อนยุค ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

15 มิถุนายน 2566

ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 13 มิถุนายน 2566
เทศบาลตำบลศิลาแลงและรพสต.ศิลาแลง
ประธานอสม.และอสม.ในตำบลศิลาแลง
ลงพื้นที่เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลศิลาแลง
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ
1.สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายละแวกบ้านผู้ป่วย และจัดการสิ่งแวดล้อมในตัวบ้านและรอบบ้าน
2.พ่นหมอกควันกำจัดลุงลายตัวแก่ ละแวกบ้านที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ทั้งบ้าน
3.ให้ความรู้วิธีป้องกันตนเองจากการถูกยุงลายกัดและการเฝ้าระวังอาการป่วยที่ต้องไปพบแพทย์ของผู้อาศัยร่วมบ้านผู้ป่วย และบ้านใกล้เคียง
4.แจ้งผู้นำชุมชนในตำบลศิลาแลงประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออก

13 มิถุนายน 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุดอกคูนศิลาแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 กองการศึกษา เทศบาลตำบลศิลาแลงได้ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุดอกคูนศิลาแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้หลักสูตรการใช้แอพพลิเคชั่นที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ

08 มิถุนายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (168 รายการ)