ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
467
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,044
ปีนี้
50,438
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
115,407
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97

2
กิจกรรมถวายเทียนเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลศิลาแลง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชมรมผู้สูงอายุตำบลศิลาแลง ได้ร่วมกันถวายเทียนเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดในเขตตำบลศิลาแลง จำนวน 4 วัด เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ของท้องถิ่นให้คงสืบต่อไป

27 กรกฎาคม 2566

ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควันและสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 24 กรกฎาคม 66 เวลา 15.00 น. ทต.ศิลาแลง รพสต.ศิลาแลง ลงพื้นที่บ้านดอนไชยหมู่3 ตำนวน 2หลังเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควันและสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำรอบบ้านพักอาศัยผู้ป่วย

25 กรกฎาคม 2566

พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้จบหลักสูตรตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุดอกคูนศิลาแลง) ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลศิลาแลงได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้จบหลักสูตรตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุดอกคูนศิลาแลง) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 50 คน โดยนายธีระวุฒิ อนุจร ปลัดอำเภอปัว (ตัวแทนนายอำเภอปัว) เป็นประธานมอบวุฒิบัตร

20 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุดอกคูนศิลาแลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลศิลาแลงได้ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุดอกคูนศิลาแลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้าด้วยห่วงถุงเท้าผ้า ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

22 มิถุนายน 2566

กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุดอกคูนศิลาแลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลศิลาแลงได้ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุดอกคูนศิลาแลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้หลักสูตรการฟ้อนแห่ และการรำวงย้อนยุค ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

15 มิถุนายน 2566

ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 13 มิถุนายน 2566
เทศบาลตำบลศิลาแลงและรพสต.ศิลาแลง
ประธานอสม.และอสม.ในตำบลศิลาแลง
ลงพื้นที่เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลศิลาแลง
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ
1.สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายละแวกบ้านผู้ป่วย และจัดการสิ่งแวดล้อมในตัวบ้านและรอบบ้าน
2.พ่นหมอกควันกำจัดลุงลายตัวแก่ ละแวกบ้านที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ทั้งบ้าน
3.ให้ความรู้วิธีป้องกันตนเองจากการถูกยุงลายกัดและการเฝ้าระวังอาการป่วยที่ต้องไปพบแพทย์ของผู้อาศัยร่วมบ้านผู้ป่วย และบ้านใกล้เคียง
4.แจ้งผู้นำชุมชนในตำบลศิลาแลงประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออก

13 มิถุนายน 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุดอกคูนศิลาแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 กองการศึกษา เทศบาลตำบลศิลาแลงได้ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุดอกคูนศิลาแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้หลักสูตรการใช้แอพพลิเคชั่นที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ

08 มิถุนายน 2566

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลศิลาแลง ได้ดำเนินกิจกรรมการตามโครงการสืบสานขยายผลการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลศิลาแลง ได้ดำเนินกิจกรรมการตามโครงการสืบสานขยายผลการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในพื้นที่ตำบลศิลาแลง

06 มิถุนายน 2566

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุตำบลศิลาแลง หลักสูตร"การทำลูกประคบสมุนไพร" ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
26 พฤษภาคม 2566

เทศบาลตำบลศิลาแลงได้จัดประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลศิลาแลง ภายใต้กิจกรรมที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลศิลาแลงได้จัดประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลศิลาแลง ภายใต้กิจกรรมที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12 พฤษภาคม 2566

โครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
03 พฤษภาคม 2566

เทศบาลตำบลศิลาแลงจัดกิจกรรมตามโครงการสรงน้ำพระธาตุ พระสงฆ์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 17 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลศิลาแลงจัดกิจกรรมตามโครงการสรงน้ำพระธาตุ พระสงฆ์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ณ พระธาตุศิลาแลง ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

18 เมษายน 2566

เทศบาลตำบลศิลาแลง เข้าร่วมงานคาราวะพญาผานอง ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
12 เมษายน 2566

เทศบาลตำลศิลาแลง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 5 เมษายน 2566 เทศบาลตำลศิลาแลงได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานในการสนับสนุนการจัดการศึกษาในพื้นที่ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อนำไปจัดทำคู่มือแนวทางการสร้างกลไกการบริหารและ
การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่จังหวัดน่าน

07 เมษายน 2566

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 3 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลศิลาแลงได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2566 โดยนายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง นายอาทิพงษ์ อ่อนบรรจง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนให้ความรู้ให้กับอาสาปศุสัตว์ตำบลศิลาแลง เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลศิลาแลงต่อไป

04 เมษายน 2566

|< << 12 3 4 5 6..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 12  (175 รายการ)