ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
467
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,044
ปีนี้
50,438
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
115,407
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97

3
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง ได้จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง ได้จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมานตรีตำบลศิลาแลง เป็นผู้มอบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง

28 มีนาคม 2566

งานป้องกันฯ รดน้ำสนามกีฬาอำเภอ จำนวน 2 เที่ยว (10,000ลิตร),เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
10 มีนาคม 2566

คณะผู้บริหารนำโดยท่านนายกสหพล หาญยุทธ ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง สมาชิกสภาเทศบาล ได้ออกสำรวจพื้นที่ก่อสร้างลำเหมืองเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 66 คณะผู้บริหารนำโดยท่านนายกสหพล หาญยุทธ ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง สมาชิกสภาเทศบาล ได้ออกสำรวจพื้นที่ก่อสร้างลำเหมืองเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร ทั้ง 2 ช่วง และลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการของบ้านเฮี้ย หมู่ที่ 1

20 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมพิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายสหพล หาญยุทธ ประธานคณะกรรมการฯพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลได้เปิดประชุมพิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566 เพื่อนำโครงการ/กิจกรรมเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อไป

09 กุมภาพันธ์ 2566

งานป้องกันฯ ดำเนินการล้าง รพ.ปัว ศูนย์บ้านเฮี้ย และบ้านตีนตก,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
06 กุมภาพันธ์ 2566

งานป้องกันฯดับไฟบ่อขยะบ้านดอนไชย,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
23 มกราคม 2566

กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลศิลาแลง นำโดย น.ส. กัญญา หาญยุทธ รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองการศึกษาและคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ แต่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาและผู้ปกครองเด็กในครั้งนี้

16 มกราคม 2566

เทศบาลตำบลศิลาแลง เปิดศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย อย่างเป็นทางการ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

เมื่อเวลา 09.19 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศิลาแลง ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์กู้ชีพ กู้ภัยเทศบาลศิลาแลง อย่างเป็นทางการเพื่อบริการประชาชนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯและพนักงานกู้ชีพ กู้ภัยฯร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

16 ธันวาคม 2565

ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการจัดการถังขยะเปียกในครัวเรือนและการบริหารจัดการขยะพลาสติกในพื้นที่ตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายสมเกียรติ สุขโข ปลัดอาวุโสอำเภอปัว นส.เพียงพิน ปันโย ท้องถิ่นอำเภอปัว นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศิลาแลง อสม.ตำบลศิลาแลง ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการจัดการถังขยะเปียกในครัวเรือนและการบริหารจัดการขยะพลาสติกในพื้นที่ตำบลศิลาแลง เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน

01 ธันวาคม 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจง ปรึกษาหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารงานของ ศพด. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง

01 ธันวาคม 2565

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลศิลาแลงจัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
เน้นกิจกรรม การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแยกขยะเปียกในชุมชน ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านฝาย ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนของตำบลศิลาแลงประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมกับมีผู้บริหารเทศบาลตำบลศิลาแลง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศิลาแลงและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศิลาแลงที่เกี่ยวข้อง

30 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 8 พ.ย.2565 นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง น.ส.วนัชพร อนุจร ผอ.กองการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง

09 พฤศจิกายน 2565

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนและโครงการถนนเมืองน่านสะอาดโดยพลังอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลศิลาแลง นำโดย นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นางสาวกัญญา หาญยุทธ รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลงพร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลและประชาชนจิตอาสาตำบลศิลาแลง จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนและโครงการถนนเมืองน่านสะอาดโดยพลังอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก สถานที่ ณ ถนนสายบ้านดอนไชย และวัดบ้านดอนไชย เพื่อให้ถนนสายต่างๆในเขตตำบลศิลาแลงสะอาดและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดร่วมกันในชุมชน

21 ตุลาคม 2565

โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
30 กันยายน 2565

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3 (กิจกรรมปลูกป่าชุมชนแหล่งท่องเที่ยววังศิลา),เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
17 กันยายน 2565

|< << 1 23 4 5 6 7..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 12  (175 รายการ)