ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
467
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,044
ปีนี้
50,438
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
115,407
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97

4
ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการบริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศิลาแลง และศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
02 กันยายน 2565

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ทางสมอง(ExecutiveFunction)ของเด็กปฐมวัย,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

นที่ 26 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ทางสมอง(ExecutiveFunction)ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนางสาวกัญญา หาญยุทธ รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม พร้อมด้วยนายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง นางสาววนัชพร อนุจร ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางภัณฑิลา ธินันท์ นักวิชาการชำนาญการ และคณะครู เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

30 สิงหาคม 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลงรณรงค์สวมหมวกกันน็อคเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลงรณรงค์สวมหมวกกันน็อคเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา

18 สิงหาคม 2565

กิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัยเด็กอายุ 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลงจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัยเด็กอายุ 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง

18 สิงหาคม 2565

กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัยเด็กอายุ 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 1-3 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลงจัดกิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัยเด็กอายุ 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง

18 สิงหาคม 2565

กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการ โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัยเด็กอายุ 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลงจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการ ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัยเด็กอายุ 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง

18 สิงหาคม 2565

เจ้าหน้าที่กองการศึกษาและคณะครู ได้พาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัยเด็กอายุ 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นำโดยนางสาวกัญญา หาญยุทธ รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง เจ้าหน้าที่กองการศึกษาและคณะครู ได้พาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัยเด็กอายุ 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) อ.ท่าวังผา จ. น่าน

18 สิงหาคม 2565

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2 (กิจกรรมปลูกป่าชุมชนห้วยตาด หมู่2),เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
15 สิงหาคม 2565

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน (กิจกรรมการปลูกป่าชุมชนห้วยตาด),เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
11 สิงหาคม 2565

โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการกลุ่มเปราะบาง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 1 ส.ค.2565 เทศบาลตำบลศิลาแลงนำโดย ท่านนายกสหพล หาญยุทธ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการส่งมอบโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการกลุ่มเปราะบาง ราย นางนำ ช่างเหล็ก อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 48 หมู่ 5 ตำบลศิลาแลง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเป็นค่าวัสดุ จำนวน 40,000 บาท และได้รับการสนับสนุนแรงงานจิตอาสาจากบ้านหัวน้ำในการดำเนินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการรายดังกล่าวนี

02 สิงหาคม 2565

ถวายเทียนวันพรรษา ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลศิลาแลง นำโดย นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบล ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมถวายเทียนวันพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดต่างๆ ในเขตเทศบาล จำนวน 4 วัด

12 กรกฎาคม 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุดอกคูณศิลาแลง) ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
30 มิถุนายน 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและการศึกษาดูงาน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
27 มิถุนายน 2565

ประเพณีเลี้ยงผีสบน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลศิลาแลงได้ดำเนินโครงการประเพณีเลี้ยงผีสบน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไปและโรงเรียนในพื้นที่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกใน การรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

23 มิถุนายน 2565

รณรงค์ลดขยะในพื้นที่ตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่10 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลศิลาแลงร่วมกับพนักงานรักษาความสะอาดประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องลดปริมาณขยะในสถานประกอบการร้านค้าในชุมชนและรณรงค์ใช้บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดพลาสติก ลดขยะ ลดโลกร้อน

10 มิถุนายน 2565

|< << 1 2 34 5 6 7 8..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 12  (175 รายการ)