ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
145
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
3,932
เดือนที่แล้ว
5,023
ปีนี้
34,700
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
99,669
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91

1
ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง สรรหาบุคคลจ้างเหมาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
20 กันยายน 2566

จดหมายข่าว เรื่อง โรคไข้เลือดออก (dengue hemorrhagic fever),เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
15 กันยายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภทวิชาการที่ว่างในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ของเทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
12 กันยายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภทวิชาการที่ว่างในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ของเทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
12 กันยายน 2566

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การป้องกันคลอดก่อนกำหนด สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
08 กันยายน 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
22 สิงหาคม 2566

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
22 สิงหาคม 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
22 สิงหาคม 2566

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
22 สิงหาคม 2566

การบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดน่านกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปัว เทศบาลตำบลศิลาแลง ได้ดำเนินการกิจกรรมการเก็บรวบรวมขยะอันตราย และได้ดำเนินการเก็บขนจัดส่งขยะอันตรายให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อลูกค้า ธกส.น่าน วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เพื่อนำไปกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะอันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชน

18 สิงหาคม 2566

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
07 กรกฎาคม 2566

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
07 กรกฎาคม 2566

การประชุม อปท.สัญจรในพื้นที่อำเภอปัว ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
30 มิถุนายน 2566

จดหมายข่าว เรื่อง 7ข้อควรรู้เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
01 มิถุนายน 2566

รายงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
26 พฤษภาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (181 รายการ)