ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
467
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,044
ปีนี้
50,438
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
115,407
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97

5
ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
07 ธันวาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
30 พฤศจิกายน 2564

จดหมายข่าว เรื่อง เร่งเยียวยา! ผู้ประกันตนที่เสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
29 พฤศจิกายน 2564

จดหมายข่าว เรื่อง สปสช. ขยายเวลา "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี! ถึง 3๑ ธ.ค. นี้,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
29 พฤศจิกายน 2564

จดหมายข่าว เรื่อง อย. ย้ำ! ให้ใช้ชุดตรวจโควิด-19 ที่ผ่านการอนุญาตแล้วเท่านั้น ป้องกันผลบวกลวงได้,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
29 พฤศจิกายน 2564

จดหมายข่าว เรื่อง เตือนภัย! ยาอีโฉมใหม่ในชองกาแฟ ออกฤทธิ์รุนแรง แนะผู้ปกครองหมั่นสังเกตพฤติกรรมบุตรหลาน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
29 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

           กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการเเจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการเเจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖4 มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖4 - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการเเจ้งของผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  เพื่อลดภาระเเละบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แก่ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการเเจ้ง ตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการเเจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙   มีดังนี้

๑. ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๒. ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

๓. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

๔. ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

 

29 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง สรรหาบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
22 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง สธ. ย้ำ “เดลตาพลัส” พบในไทยเป็นสายพันธุ์ AY.1 ไม่ใช่ AY.4.2 ที่แพร่เร็ว 10 – 15%,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
18 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอรับเงินช่วยเหลือได้,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
18 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลตำบลศิลาแลง ได้รับรางวัลเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาขน จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
08 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่อง สรรหาบุคคลจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามงานป้องกันฯ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
03 พฤศจิกายน 2564

นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง รับรางวัลเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน นายสหพล หาญยุทธ นายาเทศมนตรีตำบลศิลาแลง ได้รับเกียรติบัตรจากท่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ซึ่งเทศบาลตำบลศิลาแลงได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาขน

03 พฤศจิกายน 2564

จดหมายข่าว ศบค. ผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติมในพื้นที่สีแดงเข้ม,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
20 ตุลาคม 2564

จดหมายข่าว ศบค. ไฟเขียวลดวันกักตัวเข้าไทย,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
20 ตุลาคม 2564

|< << 1 2 3 45 6 7 8 9..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 13  (184 รายการ)