ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
467
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,044
ปีนี้
50,438
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
115,407
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97

2
เทศบาลตำบลศิลาแลง เปิดศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย อย่างเป็นทางการ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

เมื่อเวลา 09.19 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศิลาแลง ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์กู้ชีพ กู้ภัยเทศบาลศิลาแลง อย่างเป็นทางการเพื่อบริการประชาชนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯและพนักงานกู้ชีพ กู้ภัยฯร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

16 ธันวาคม 2565

ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการจัดการถังขยะเปียกในครัวเรือนและการบริหารจัดการขยะพลาสติกในพื้นที่ตำบลศิลาแลง ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายสมเกียรติ สุขโข ปลัดอาวุโสอำเภอปัว นส.เพียงพิน ปันโย ท้องถิ่นอำเภอปัว นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศิลาแลง อสม.ตำบลศิลาแลง ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการจัดการถังขยะเปียกในครัวเรือนและการบริหารจัดการขยะพลาสติกในพื้นที่ตำบลศิลาแลง เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน

01 ธันวาคม 2565

รณรงค์ลดขยะในพื้นที่ตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่10 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลศิลาแลงร่วมกับพนักงานรักษาความสะอาดประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องลดปริมาณขยะในสถานประกอบการร้านค้าในชุมชนและรณรงค์ใช้บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดพลาสติก ลดขยะ ลดโลกร้อน

10 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการขยะในชุมชนและโรงเรียน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลศิลาแลง นำโดยนายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาแลง และผู้นำท้องที่ ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนชุมชนศิลาแลง เพื่อให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางภายในสถานศึกษา ลดปัญหาขยะในชุมชน

27 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัยเรื่องการนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
27 พฤษภาคม 2565

ฐานข้อมูลตลาดตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
24 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการน้ำเสียในชุมชน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
02 พฤษภาคม 2565

สำรวจพื้นที่สภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ของเทศบาลตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลศิลาแลง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง ร่วมกับผู้นำในพื้นที่ ลงสำรวจการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศิลาแลง เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียภายในเขตเทศบาลตำบลศิลาแลง เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเป็นไปอย่างถูกต้องต่อไป

10 มีนาคม 2565

กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลศิลาแลง นำโดยนายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลงและคณะผู้บริหาร นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง นายสมฤทธิ์ เนตรทิพย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง นายเอนก อุ่มมี กำนันตำบลศิลาแลง ให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน ณ สถานที่คัดแยกและรวบรวมขยะบ้านหัวดอย หมู่ที่ 6 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยนางมาลัย อุ่มมี ผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวดอยได้บรรยายให้ความรู้ในการจัดการขยะในชุมชนบ้านหัวดอย เพื่อการบริหารขยะอย่างยั่งยืนในชุมชน

24 กุมภาพันธ์ 2565

ทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ลงพื้นที่ทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

10 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรม คัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อชุมชนสะอาดอย่างยั่งยืน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

เทศบาลตำบลศิลาแลงนำโดยนายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายประเสริฐ มูลคำ รองนายกเทศมนตรี นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง นางชุติมา เมฆบังวัน หัวหน้าสำนักปลัด และงานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม : คัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อชุมชนสะอาดอย่างยั่งยืน มอบที่คัดแยกขยะรีไซเคิลประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 ชุด ให้กับหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกและขยะรีไซเคิลในชุมชน แก้ไขและลดปัญหาการกำจัดขยะพลาสติกและขยะรีไซเคิล นำขยะไปสร้างมูลค่า สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และสร้างหมู่บ้านต้นแบบในการลดปัญหาขยะพลาสติกและขยะรีไซเคิลในชุมชนต่อไป

06 มกราคม 2565

สนับสนุนชุดตรวจ Antigen test kit,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลศิลาแลงและงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นำโดยนายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง นางชุติมา เมฆบังวัน หัวหน้าสำนักปลัด ได้สนับสนับมอบชุดตรวจ Antigen test kit จำนวน 50 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาแลง เพื่อนำไปใช้เพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ในพื้นที่ตำบลศิลาแลงต่อไป

04 ตุลาคม 2564

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลศิลาแลง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
01 ตุลาคม 2564

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
20 กันยายน 2564

โครงการการบริหารจัดการขยะพลาสติก,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 1 กันยายน 2564 นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง เปิดโครงการการบริหารจัดการขยะพลาสติก รุ่นที่ 1 บ้านหัวดอยและบ้านเฮี้ย โดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศิลาแลง เพื่อปลูกจิตสำนึกและมุ่งเน้นให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะพลาสติกในชุมชน เพื่อนำขยะที่ได้ไปบริหารจัดการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ เช่น การนำขยะไปรีไซเคิลประดิษฐ์เป็นสิ่งของนำกลับมาใช้ใหม่ การนำขยะที่แยกไปอัดเป็นขยะก้อนเพื่อนำไปขายเพิ่มมูลค่าให้ขยะต่อไป

07 กันยายน 2564

|< << 12 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 4  (59 รายการ)