ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
467
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,044
ปีนี้
50,438
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
115,407
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97

3
กิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี2564,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเทศบาลตำบลศิลาแลง ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่พ่นหมอกควันบ้านผู้ป่วยยืนยันเคสไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลศิลาแลง และสำรวจพื้นที่เพื่อไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคต่อไป

07 กันยายน 2564

ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
07 กันยายน 2564

การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
06 กันยายน 2564

ขยะพลาสติกในชุมชน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลศิลาแลงประสานงานกับบริษัทกรีนไลท์เพื่อรับซื้อขยะพลาสติกอัดก้อนจากชุมชนตำบลศิลาแลง จากการนำขยะพลาสติกมาคัดแยกและนำมาอัดก้อนเพื่อเพิ่มมูลค่าขยะ และมีการรณรงค์การคัดแยกขยะพลาสติกในครัวเรือน และนำขยะมารีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในชุมชนตำบลศิลาแลง

25 สิงหาคม 2564

การบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดน่านกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปัว เทศบาลตำบลศิลาแลง ได้ดำเนินการกิจกรรมการเก็บรวบรวมขยะอันตราย และได้ดำเนินการเก็บขนจัดส่งขยะอันตรายให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ สวนสาธารณะ รศ. 200 ปี วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เพื่อนำไปกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะอันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชน

19 สิงหาคม 2564

รายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(กักตัว14วัน)ครั้งที่1 ตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
17 สิงหาคม 2564

เรื่อง สถานที่กักกัน Local Quarantine (LQ) ตำบลศิลาแลง,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

เทศบาลตำบลศิลาแลงได้จัดตั้งสถานที่กักกัน Local Quarantine (LQ) ระดับตำบล โดยใช้สถานที่พระธาตุศิลาแลง บ้านหัวน้ำ หมู่ที่ 5 เป็นสถานที่กักกันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลศิลาแลงต่อไป

09 สิงหาคม 2564

(เล่ม) คู่มือการปฏิบัติงานฯ 12 มิถุนายน 2564,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
20 กรกฎาคม 2564

คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่จำหน่ายอาหาร แบบ สอ.1,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
16 กรกฎาคม 2564

คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ อภ.3,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
16 กรกฎาคม 2564

คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.5,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
16 กรกฎาคม 2564

คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ อภ.1,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
16 กรกฎาคม 2564

คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ แบบ อภ.9,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
16 กรกฎาคม 2564

กิจกรรม Big Cleaning Day,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศิลาแลงและอสม.บ้านหัวดอย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง เพื่อทำความสะอาดและทำลายเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน คณะครู และผู้ปกครองก่อนเปิดเรียน

25 มิถุนายน 2564

เทศบาลตำบลศิลาแลงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำประปา,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่24 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศิลาแลงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำประปาบ้านหัวน้ำ 3จุด ประปาหมู่บ้านศาลา 2 จุด บ้านหัวดอย 1จุด ส่งตรวจคุณภาพน้ำของกรมอนามัย เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานของกรมอนามัยให้ดีต่อไป

24 มิถุนายน 2564

|< << 1 23 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 4  (59 รายการ)