ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ติดต่อสอบถามงานจัดเก็บรายได้

ไลน์ จนท.

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
467
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,044
ปีนี้
50,438
ปีที่แล้ว
35,678
ทั้งหมด
115,407
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97

4
ประชุมหารือแนวทางการควบคุมป้องกันโรคไวรัส โควิด 19,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันนี้ 17 มิย.2564 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาแลง คณะกรรมการ ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคตำบลศิลาแลง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศิลาแลง ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง ผู้รับผิดชอบงานด้านการสาธารณสุขเทศบาลตำบลศิลาแลง หัวหน้าทีมผู้ทำลายเชื้อและการจัดการด้านอนาม้ยสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลศิลาแลง ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรประชาวิทยา/ครู(ผู้แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาแลง /ครู(ผู้แทน) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม.ทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการควบคุมป้องกันโรคไวรัส โควิด 19 ณ ห้องประชุม รพ.สต.ศิลาแลง

17 มิถุนายน 2564

ทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่่ 15 มิถุนายน 2564 เทศบาลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ลงพื้นที่ในการทำความสะอาดและทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง โรงเรียนไตรประชาวิทยาและสถานที่ต่างๆ ตามTimeline ผู้ป่วยยืนยันNN 127-135

16 มิถุนายน 2564

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการป้องกันเเละควบคุมโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19),เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่3 พฤษภาคม2564 นำโดยนายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง พร้อมด้วยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักปลัด เทศบาลตำบลศิลาแลง ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการป้องกันเเละควบคุมโรคไวรัสโคโรนา19(COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรทีมทำลายเชื้อ โดยการจัดเตรียมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการทำลายเชื้อ เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

25 พฤษภาคม 2564

คณะเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคระดับตำบลศิลาแลง (ศปก.ต.ศิลาแลง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้เข้าระบบกักตัว 14 วันตามมาตราการของจังหวัดน่าน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 25 พค. 2564 คณะเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคระดับตำบลศิลาแลง (ศปก.ต.ศิลาแลง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้เข้าระบบกักตัว 14 วันตามมาตราการของจังหวัดน่าน ของผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด(จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) โดยให้คำแนะนำกับผู้กักตัวและครอบครัวให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 และเข้าเยี่ยมให้คำแนะนำมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด19 ก่อนเปิดการศึกษาแก่โรงเรียนชุมชนศิลแลงและโรงเรียนไตรประชาวิทยา

25 พฤษภาคม 2564

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน กิจกรรมการบริหารจัดการขยะหน้ากากอนามัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19),เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศิลาแลงนำโดยนายสหพล หาญยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมการบริหารจัดการขยะหน้ากากอนามัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มอบถังขยะเพื่อแยกทิ้งขยะหน้ากากอนามัยให้กับหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง เพื่อประชาสัมพันธ์และลดปัญหาการทิ้งหน้ากากอนามัยไม่ถูกที่ ลดการแพร่กระจายเชื้อ

20 พฤษภาคม 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลศิลาแลงร่วมกับนายปรีชัย แก้วตา ปศุสัตว์อำเภอปัว ได้จัดประชุมทบทวนให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
20 พฤษภาคม 2564

เทศบาลตำบลศิลาแลงร่วมกับอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการรควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
20 พฤษภาคม 2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลศิลาแลง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลภูคา ณ แหล่งเรียนรู้ขยะชุมชนบ้านเฮี้ย หมู่ที่ 1 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนรู้เรื่องการจัดการขยะในชุมชนร่วมกัน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
20 พฤษภาคม 2564

วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
18 พฤษภาคม 2564

แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
15 พฤษภาคม 2564

RECAP-ศิลาแลง ปี2563,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2564

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
20 ตุลาคม 2563

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
14 สิงหาคม 2563

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน,เทศบาลตำบลศิลาแลง,silalang.go.th
11 มีนาคม 2563

|< << 1 2 34

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 4  (59 รายการ)