เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
  • สถานที่ท่องเที่ยว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสานประจำหมู่บ้านศาลา หมู่2 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสานป […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจำเนียรถึงแยกฝายแก้ง บ้านหัวน้ำ หมู่5 ต.ศิลาแลง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถน […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอำพร หาญยุทธ บ้านหัวน้ำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประกาศผู้ชนะการเสนอรา […]

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่องประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภทวิชาการที่ว่างในตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ระดับปฎิบัติการของเทศบาลตำบลศิลาแลง

เอกสาร ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาแลง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานสำหรับตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการที่ว่างของเทศบาลตำบลศิลาแลง