เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

กองคลัง

503the_line_1377788423

 

 

นางรัตน์ปาวี เขียวหาย ผู้อำนวยการกองคลัง

นางรัตน์ปาวี  เขียวหาย
ผู้อำนวยการกองคลัง

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87 IMG_25610509_134922

นางปรานอม  คำชั่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

..กัญจพร   ตันกุระ
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ

นายเรืองฤทธิ์ โวทาน จพง.จัดเก็บรายได้

นายเรืองฤทธิ์  โวทาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นายวชิระ  ช่างเหล็ก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางดารุณี วรรณภพ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นายชนาธิป ลือยศ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางดารณี  วรรณภพ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายชนาธิป  ลือยศ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

น.ส กรกนก  สายแก้วดี
คนงานทั่วไป

503the_line_1377788423