เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

กิจกรรมพิธีสรงน้ำพระธาตุตำบลศิลาแลง พระสงฆ์ และคาราวะผู้สูงอายุตำบลศิลาแลง

เปิดอ่าน 15 views

เทศบาลตำบลศิลาแลง นำโดยท่านนายกธนายุทธ ทีฆาวงศ์ และคุณณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน และประชาชนชาวตำบลศิลาแลง ได้ร่วมกันจัด กิจกรรมพิธีสรงน้ำพระธาตุตำบลศิลาแลง พระสงฆ์ และคาราวะผู้สูงอายุตำบลศิลาแลง เพื่อขอพรและเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562โดยเทศบาลตำบลศิลาแลง และประชาชนตำบลศิลาแลง ได้ร่วมกันประกอบพิธี ในวันที่ 17 เมษายน 2562