เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือ จุลสาร วารสาร และนิตยสาร ฯลฯ ณ อบต.ผาช้างน้อย

เปิดอ่าน 20 views

 

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือ จุลสาร วารสาร และนิตยสาร ฯลฯ ณ เทศบาลตำบลศิลาแลง

      ขอเชิญชวนผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศิลาแลง ร่วมบริจาคหนังสือ จุลสาร วารสาร และนิตยสาร ฯลฯ ต่างๆ ให้แก่เทศบาลตำบลศิลาแลง เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์การบริจาคหนังสือ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน (Local Book Corner : We love to read) ณ เทศบาลตำบลศิลาแลง