เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

ประกาศทั่วไป        

1.นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส และการแสดงเจตจำนงของ

เทศบาลตำบลศิลาแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร
2.นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส และการแสดงเจตจำนงของ

เทศบาลตำบลศิลาแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ดาวน์โหลดเอกสาร
3.ประมวลจริยธรรมของพนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร