เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ำกัดเซาะแนวตลิ่งลำน้ำกูน บริเวณฝายนาวัว บ้านหัวน้ำ หมู่ 5 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

เปิดอ่าน 15 views