เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

ติดตามประเมินผลโครงการ “เฝ้าระวังโรคสัตว์ติดคน โรคสัตว์อุบัติเหตุใหม่ และอาหารปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล”

เปิดอ่าน 10 views

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลศิลาแลงได้จัดการประชุมติดตามประเมินผลโครงการ “เฝ้าระวังโรคสัตว์ติดคน โรคสัตว์อุบัติเหตุใหม่ และอาหารปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล” ตามโครงการติดตั้งร

 

ะบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีของชุมชนเครือข่ายแม่ทา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศิลาแลง