เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหอมศีล อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เปิดอ่าน 27 views

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลศิลาแลง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหอมศีล อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา