เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลบ้านเกาะ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง

เปิดอ่าน 24 views

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและบุคคลากรทางการศึกษานำความรู้มาพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานขอศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก