เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

เปิดอ่าน 27 views

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.เทศบาลตำบลศิลาแลงยินดีต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ที่เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิธรรมการบริหารงาน การบริหารจัดการองค์กรที่ดีลดการทุจริตภาครัฐและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม