เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

ประกาศเทศบาล เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

เปิดอ่าน 151 views