เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

ประกาศเทศบาล เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

เปิดอ่าน 161 views

news-7-1

เอกสารดาวน์โหลด 1

เอกสารดาวน์โหลด 2

เอกสารดาวน์โหลด 3