เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

ประชาคมหมู่บ้านดอนไชย  หมู่  3 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

เปิดอ่าน 21 views

วันที่ ๔ มิถุนายน 2562 เวลา ๑๔.00 น. นำโดย นายธนายุทธ  ทีฆาวงค์ นายกเทศมนตรี นายธณํชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง ร่วมกิจกรรมเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี 2562 ณ บ้านดอนไชย  หมู่  3 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน