เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

ประชาคมหมู่บ้านหัวดอย หมู่ 6  ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

เปิดอ่าน 36 views

วันที่ ๘ มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นำโดย นายธนายุทธ  ทีฆาวงค์ นายกเทศมนตรี นายธณํชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง ร่วมกิจกรรมเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี 2562 ณ บ้านหัวดอย  หมู่ 6  ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน