เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

ประชาคมหมู่บ้าน นาแล หมู่ 8 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

เปิดอ่าน 31 views

 

วันที่ ๘ มิถุนายน 2562 เวลา ๑๔.00 น. นำโดย นายธนายุทธ  ทีฆาวงค์ นายกเทศมนตรี นายธณํชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง ร่วมกิจกรรมเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี 2562 ณ บ้านนาแล  หมู่  8 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

 

นายธณํชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาแลง ร่วมกิจกรรมเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี 2562 ณ บ้านนาแล  หมู่  8 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน