เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

ประเพณีเลี้ยงผีสบน้ำ ประจำปี 2562

เปิดอ่าน 47 views

วันที่ 28 มิถุนายน2562 เวลา 10.00น.
เทศบาลศิลาแลง จัดโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีเลี้ยงผีสบน้ำ เพื่อเป็นการเซ่นไหว้แม่ธรณีจะกระทำในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ใน กรณีที่ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล เพื่อขอให้ฝนตกลงมาใส่ไร่นาของราษฎร โดยมีอาจารย์มาทำพิธีอาราธนาเทพยดาฟ้า-ดิน และเป็นประเพณีสำคัญเกี่ยวกับป่าไม้ เป็นการขอขมาและขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาและแม่น้ำที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ชาวบ้านและชุมชน เพื่อให้ประชาชน เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอดกันต่อๆมาเพื่อมิให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสูญหายไป