เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

รายงานการประชุมพนักงานลูกจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1.บันทึกการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำเดือน มกราคม
2.บันทึกการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
3.บันทึกการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
4.บันทึกการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำเดือน เมษายน ดาวน์โหลดเอกสาร
5.บันทึกการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
6.บันทึกการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน  ดาวน์โหลดเอกสาร
7.บันทึกการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม  ดาวน์โหลดเอกสาร
8.บันทึกการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม  ดาวน์โหลดเอกสาร
9.บันทึกการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำเดือน กันยายน  ดาวน์โหลดเอกสาร
10.บันทึกการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม  ดาวน์โหลดเอกสาร
11.บันทึกการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน  ดาวน์โหลดเอกสาร
12.บันทึกการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม  ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 1.บันทึกการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำเดือน มกราคม  ดาวน์โหลดเอกสาร
 2.บันทึกการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์  ดาวน์โหลดเอกสาร
 3.บันทึกการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำเดือน มีนาคม  ดาวน์โหลดเอกสาร
 4.บันทึกการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำเดือน เมษายน  ดาวน์โหลดเอกสาร 
 5.บันทึกการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำเดือน
 6.บันทึกการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำเดือน