เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

ร่วมตอบแบบสอบถามประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลศิลาแลง ของหน่วยงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ใช้บริการกับเทศบาลตำบลศิลาแลง

เปิดอ่าน 101 views

ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการ ร่วมตอบแบบสอบถามประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลศิลาแลง ของหน่วยงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ใช้บริการกับเทศบาลตำบลศิลาแลง