เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

อำเภอปัว จังหวัดน่าน เตรียมจัดงาน เทศกาลโลกของกว่าง นักสู้แห่งขุนเขา ประจำปี 2559

เปิดอ่าน 1,115 views
111
142-724x44520130823_3_1377230098_186984105979005
                      ทางอำเภอปัว ได้เตรียมการจัดงานเทศกาลโลกของกว่าง นักสู้แห่งขุนเขา ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการประลองกว่างอันเก่าแก่ของภาคเหนือ ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา และดำรงรักษาให้คงอยู่ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอปัว และจังหวัดน่าน ซึ่ง“เทศกาลโลกของกว่าง นักสู้แห่งขุนเขา ประจำปี 2559 ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 9 ตุลาคม 2559 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน
                      กว่าง เป็นแมลงปีกแข็งชนิดหนึ่ง บางท้องถิ่นเรียกว่า แมงคาม เนื่องจากธรรมชาติมันชอบคามกัน (คาม เป็นการต่อสู้ของกว่าง โดยเอาเขาประสานกัน คีบและดันกันไปมา) หรืออาจเนื่องมาจากมักพบแมลงชนิดนี้อาศัยหากินอยู่ตามต้นคาม มีขนาดประมาณเท่าหัวแม่มือหรือโตกว่านั้นเล็กน้อย มีขา 6 ขา มีเขาสองเขา ใช้เป็นอาวุธต่อสู้กันจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมแพ้และหลีกทางไป ซึ่งบางครั้งตัวที่มีขนาดเท่าๆ กัน ใช้เวลาในการต่อสู้กันนานหลายชั่วโมง มันจึงได้รับฉายาว่า “นักสู้แห่งขุนเขา” กว่างมีวงจรชีวิตประมาณ 1 ปี โดยเริ่มจากไข่ ฟักตัวเป็นตัวอ่อนอยู่ในดิน ตามโพรงไม้ ตอไม้ผุๆ หรือกองขี้เลื่อย เรียกว่า(แมงกั่นตู่) จากนั้นจะเป็นดักแด้ แล้วลอกคราบเป็นแมลงกว่าง ออกจากดินบินออกมา หาคู่ผสมพันธุ์ วางไข่ในราวเดือน สิงหาคม-พฤศจิกายน แล้วตายไป กว่างตัวผู้จะมีเขาสองเขา โดยใช้เขาล่างงัดและหนีบศัตรูเพื่อแย่งตัวเมียในการผสมพันธุ์ มีหลายขนาด ตัวเล็กเขาสั้น เรียกว่า(กว่างกิ) ตัวปานกลางเขายาวปานกลางเรียกว่า (กว่างแซม) ตัวใหญ่เขายาวเรียกว่า(กว่างโซ้ง) ส่วนตัวเมียไม่มีเขาเรียกว่า อีโม๊ะ หรือ (อีหลุ้ม) ส่วนอาหารของกว่าง ตามธรรมชาติได้แก่เปลือกไม้ ยางไม้ที่มีรสหวาน เช่น ต้นคาม ต้นมะค่า เถารกฟ้า ส่วนอาหารที่คนนิยมนำมาเลี้ยงกว่าง เช่น อ้อย กล้วย แตงไทย น้ำตาล เป็นต้น
โดยภายในงาน ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น อาทิ การจัดขบวนแห่หุ่นกว่างขนาดใหญ่ชนิดต่าง ๆ ที่มีความสวยงามน่าชม การจัดนิทรรศการโลกของกว่าง แสดงวงจรชีวิตกว่าง สายพันธุ์ด้วงกว่างทั้งในและต่างประเทศ จัดแสดงกว่างที่มีชีวิต และการสต๊าฟกว่าง ทุกชนิด การแสดงกว่างสวยงาม และการประกวดกว่าง การแข่งขันชนกว่าง หลากหลายชนิด การประกวดกว่างสวยงาม 4 ชนิด ได้แก่ กว่างโซ้ง กว่างแซม กว่าง 3 เขา และกว่าง 5 เขา การจัดขบวนแห่ของชนเผ่าในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมอันดี เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการประลองกว่างอันเก่าแก่ของทางภาคเหนือ ให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา เรียนรู้ ซึ่งการประลองกว่าง ถือว่าที่มีความสนุกสนาน และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในท้องถิ่น
                      นอกจากนี้ยังมีการประกวดการร้องเพลง ประเภทเยาวชน ประชาชนทั่วไป และกำนันผู้ใหญ่บ้าน และการนำสินค้า OTOP จากชุมชน และมหกรรมสินค้า ต่างๆ ในราคาถูก นำมาจำหน่าย ซึ่งงานจะจัดไปจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 นี้ โดยในวันสุดท้ายของการจัดงาน จะมีการปล่อยแมลงด้วงกว่าง กลับคืนสู่ป่า และขุนเขา เพื่อเป็นการขยายพันธุ์กว่างต่อไป
20140908153615_1