เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

โครงการกิจกรรมเดินรณรงค์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด และ ลดอุบัติเหตุจราจร

เปิดอ่าน 42 views

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลศิลาแลงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาแลง เครือข่าย อสม. จัดโครงการกิจกรรมเดินรณรงค์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด และ ลดอุบัติเหตุจราจร ตามโครงการหนุนเสริมกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปัว โดย นายธนายุทธ ทีฆาวงค์ เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้