เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

โครงการชุมชนศิลาแลงห่วงใย ร่วมใจปลอดเหล้างานบุญ งานศพ โดยพลัง อสม.ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เปิดอ่าน 7 views

วันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ได้จัดทำโครงการชุมชนศิลาแลงห่วงใย ร่วมใจปลอดเหล้างานบุญ งานศพ
โดยพลัง อสม.ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่านวัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับอันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แก่ประชาชนตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านสุขภาพ ด้วยการลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
3. ในงานศพเพื่อเป็นการไว้ทุกข์แสดงความโศกเศร้ากับญาติที่เสียชีวิต และในงานบุญเพื่อเป็นการทำบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ เป็นการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4. เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการจัดงานศพ งานบุญ