เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง

เปิดอ่าน 746 views

นายธนายุทธ ทีฆาวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลศิลาแลง ได้ร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กที่ปฎิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีการเรียนรู้ด้านการภาษา และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลเด็กเล็กยิ่งขึ้น โดยดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ ๕-๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศิลาแลง

001

002

003

004

005

006

007

008

009