เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

โครงการอบรมคุณธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลศิลาแลง

เปิดอ่าน 9 views

คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลศิลาแลงร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องวันพระ ตามโครงการอบรมคุณธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลศิลาแลง ทุกวันพระ จำนวน 4 วัดได้แก่ วัดเฮี้ย วัดศาลา วัดดอนไชย วัดป่าเหมือด ตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน