เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดป่าเหมือด ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ. น่าน

เปิดอ่าน 7 views

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ได้จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว เป็นประธาน เปิดโครงการในการเปิดพิธีโครงการดังกล่าวนี้ ด้วยรัฐบาล ได้มีนโยบายให้บริการประชาชนในลักษณะหน่วยงานบริการเบ็ดเสร็จ เข้าไปบริการในพื้นที่หมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการของประชาชน โดยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน ในแต่ละพื้นที่และพบปะประชาชน เพื่อรับรู้ รับทราบสภาพปัญหาความต้องการ ของพี่น้องประชาชน เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถ่วงที ช่วยบรรเทาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ จึงได้จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดป่าเหมือด ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ. น่าน