เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(ศูนย์ผญ๋าปัญญาตำบลศิลาแลง)” รุ่นที่ 1

เปิดอ่าน 8 views

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00น. เทศบาลตำบลศิลาแลงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาแลงจัด”โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(ศูนย์ผญ๋าปัญญาตำบลศิลาแลง)” รุ่นที่ 1 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุุในตำบลศิลาแลง