เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

โครงการ สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี กิจกรรมทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยี (ICT) และกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วัดหนองแดง วัดศรีมงคล (ก๋ง)

เปิดอ่าน 14 views

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลง ได้จัดโครงการ สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี กิจกรรมทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยี (ICT) และกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วัดหนองแดง วัดศรีมงคล (ก๋ง)