เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

เปิดอ่าน 17 views

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น . เทศบาลตำบลศิลาแลง ร่วมกับชุมชนบ้านเฮี้ยหมู่ 1 ได้จัดทำโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำทางการเกษตร โดยอาศัยแรงงานจากผู้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกกรมดังกล่าว