เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

เปิดอ่าน 28 views

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00น. ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ในการปฏิบัติงาน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐต่อไป